కరోనాకు తీవ్రంగా ప్రభావితమైన టాప్ 10 దేశాలివే

మొదటి.. రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల వేళలో కనిపించని సీన్ ఒకటి.. తాజాగా కరోనాతో ప్రపంచం చేస్తున్న వేళ కనిపిస్తోంది. కంటికి కనిపించే శత్రువుతో మొదటి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగితే.. కంటికి కనిపించని శత్రువు.. ఆ మాటకు వస్తే.. కేవలం సబ్బు …

Read More