ప్రధాని మోడీ తో 100 నిముషాలు జగన్ ఎం మాట్లాడారు

ప్రధాని నివాసంలో సమావేశం, దాదాపు 100 నిముషాలు పలు అంశాలపై ప్రధానికి నివేదించిన ముఖ్యమంత్రి. ఈమేరకు లేఖ అందించిన సీఎం. లేఖలోని అంశాలను ప్రధానికి వివరించిన జగన్. వివరాలు క్లుప్తంగా…

Read More