రానున్న రోజుల్లో సెల్ నెంబరు పదకొండు అంకెలకు వెళ్లనుంది

thesakshi.com    :     రానున్న రోజుల్లో సెల్ నెంబరు పదకొండు అంకెలకు వెళ్లనుంది. ఇప్పటివరకున్న పది అంకెల స్థానం నుంచి పదకొండు నెంబర్లకు చేరనుంది. ఎందుకిలా అంటే?.. ఇప్పుడున్న పది అంకెలతో కూడిన నెంబర్లు పూర్తి కావటం.. రానున్న రోజుల్లో …

Read More