ఏప్రిల్ 1న ఈ బ్యాంకుల విలీనం…

ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్-OBC, యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా-UBI, సిండికేట్ బ్యాంక్, ఆంధ్ర బ్యాంక్, కార్పొరేషన్ బ్యాంక్, అలాహాబాద్ బ్యాంక్‌లో అకౌంట్లు ఉన్నాయా? ఈ బ్యాంకుల్ని వేరే బ్యాంకుల్లో విలీనం చేస్తోంది కేంద్రం. మరి మీరేం చేయాలో తెలుసుకోండి.. ఏప్రిల్ …

Read More