రాష్ట్రంలో 47 పాజిటివ్ కేసులు :ఈటెల

thesakshi.com  :  తెలంగాణా రాష్ట్రంలో 47 పాజిటివ్ కేసులు :ఈటెల రెండు కేసులు పెరిగాయి # తెలంగాణ కరొనా పాజిటివ్ కేసులు వచ్చిన తర్వాత cm అడ్వర్యంలొ హై లెవల్ కమిటీ ఏఅర్పాటు చెసాము… #22 మెడికల్ కాలేజీలు రాష్ట్రం లో …

Read More