వైవాహిక జీవితంలో ఏజ్ గ్యాప్ మేటర్ కాదు

వాళ్ల పెళ్లి అయిన దగ్గర నుంచి ఏజ్ గ్యాప్ గురించి గట్టిగానే చర్చ జరుగుతూ వస్తోంది. అమెరికన్ అయిన నిక్ జోనస్ ను ప్రియాంక చోప్రా పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు చాలా మంది వారి ఏజ్ గ్యాప్ ను ప్రస్తావించి ఆశ్చర్యపోయారు. నిక్ …

Read More