ఐదేళ్లలో 30 కోట్లు సంపాదించిందా?

సినీరంగంలో స్టార్ డమ్ చిక్కితే అటుపై ఆర్జన కూడా అదే రేంజులో ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ గ్లామర్ పరిశ్రమ అంటే అంతగా మోజు పడి పోతుంటారు. అయితే అది అందరికీ అందేస్తుందా? అంటే కష్టమే. కొందరికే రాసిపెట్టి ఉంటుందిక్కడ. అలా …

Read More