యస్ బ్యాంకు సంక్షోభానికి ..బడా కంపెనీలే కారణమా

మొన్నటి వరకు దేశంలోనే ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతూ వస్తున్న YES బ్యాంక్ ..గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్రమైన సంక్షోభంలో చిక్కుకొని మూసేసే స్థాయికి దిగజారింది. దీనికి ఒక రకంగా YES బ్యాంక్ ఇచ్చిన బ్యాడ్ లోన్స్ కారణం అని …

Read More