పెళ్లిళ్లు కు గురువు..

అతడో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు.. విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పాల్సిన వ్యక్తి.. ఆదర్శంగా ఉండాల్సింది.. పోయి పక్కదారి పట్టాడు. ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరితో ఏకంగా నాలుగు వివాహాలు చేసుకున్నాడు… ఇప్పుడు కటకటలపాలయ్యాడు. వంద అబద్ధాలు చెప్పి అయినా పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉండగా ఆయన అవే …

Read More