అర్చకులు,ఇమామ్,మౌజమ్స్,పాస్టర్ లకు 5వేలు ఆర్థిక సహాయం

  thesakshi.com   :    దేవాలయాలు, మసీదులు, చర్చి లో మత పరమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నవారికి 5000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేయాలని నిర్ణయించిన ఏపీ ప్రభుత్వం అర్చకులు, ఇమామ్, మౌజమ్స్, పాస్టర్ లకు ఇవ్వాలని నిర్ణయం గుర్తింపు పొందిన మసీదు …

Read More