చేపల పులుసు’ పేరు వినగానే మదిలో మెదిలే నటి -వై విజయ

thesakshi.com    :    ‘చేపల పులుసు’ పేరు వినగానే మదిలో మెదిలే నటి వై.విజయ. ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో అంతలా నాటుకపోయింది. ‘మా పల్లెలో గోపాలుడు’ సినిమా వచ్చి ఇప్పటికి 35 ఏళ్లు పైబడిన అందులో ‘చేపల పులుసు’తో మగాళ్ళను పడేస్తూ …

Read More