స్వచ్ఛమైన ప్రేమకు మనసుంటే చాలు.. వయసుతో పనేలేదు !

thesakshi.com  :   స్వచ్ఛమైన ప్రేమకు మనసుంటే చాలు… కళ్లు అవసరం లేదు. రెండు హృదయాల ప్రేమకు… చూపుల దోబూచులు.. ఆపై వయసుతో అసలే సంబంధం లేదు. నిజమైన ప్రేమ ప్రేమికుల్ని గెలిపిస్తుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రేమే విజేతల్ని చేస్తుంది. ఎంతదూరంలో ఉన్నా.. …

Read More