లాక్ డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించడంపై కేంద్ర ఆగ్రహం

లాక్ డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించడంపై కేంద్ర ఆగ్రహం – రోడ్లపై కి వస్తే 6 నెలలు జైలు శిక్షా రూ.వేయ్యు రూపాయలు జరిమాన ఇదించిన కేంద్రం – తక్షణమే అమలు చేయనున్న కేంద్ర దీనిపై రాష్ట్రంలు కుడా చర్య తీసుకోవాలి అని …

Read More