ఆల్ఫ్స్ పర్వతాల్లో 55 ఏళ్ల క్రితం పేపర్ బయటపడింది.. !!

thesakshi.com    :   సాధారణంగా ఈ రోజు మిస్ అయిన పేపర్ రేపు కనిపించడం కామన్. కానీ రెండు మూడు రోజుల తరువాత ఆ పేపర్ కచ్చితంగా కనిపించదు. ఆలా రెండు మూడు నెలల తరువాత ఆ పేపర్ చూస్తే చెదులు …

Read More