సంచలనాలు అమలాపాల్ కి కొత్తేమీ కాదు..!

thesakshi.com   :   వివాదాలు .. సంచలనాలు అమలాపాల్ కి కొత్తేమీ కాదు. తాను ఏం చేసినా అందులో ఆ రెండూ ఉండాలి. లేకపోతే అది తనకు సంతృప్తిని ఇవ్వదు అన్నట్టుగానే ఇన్నాళ్లు బయటి ప్రపంచానికి తనను తాను ఆవిష్కరించుకుంది. …

Read More