నడిచే మహిళలను చూసి శృంగార సామర్థ్యం చెప్పొచ్చట

మహిళల నడకను బట్టే వారిలో ఉన్న శృంగార సామర్థ్యాన్ని చెప్పవచ్చని అమెరికాకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఒక పరిశోధనలో తేల్చారు. స్కాట్ ల్యాండ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన స్టూవర్ట్ బ్రాడీ నేతృత్వంలోని పరిశోధక బృందం ఈ విషయాన్ని తేల్చింది. ఈ బృందం వివిధ ప్రాంతాలలోని …

Read More