ఆస్తి కోసమే అమృత డ్రామాలు : అమృత బాబాయ్

తండ్రి మారుతీరావు ఆస్తి కోసమే అమృత డ్రామాలు ఆడుతుంది అని మారుతీరావు తమ్ముడు శ్రవణ్ అమృత పై సంచలన ఆరోపణలు చేసారు. తండ్రిని కడసారి చూడటానికి వెళ్లిన అమృతాన్ని బంధువులు సన్నిహితులు అడ్డుకోగా తండ్రి శవాన్ని చివరి చూపు కూడా చూసుకోకుండా …

Read More