ఏపీలో హైకోర్టుకు, ప్రభుత్వానికి మధ్య అంతరం పెరుగుతోందా..?

thesakshi.com    :   ఏపీలో హైకోర్టుకు, ప్రభుత్వానికి మధ్య అంతరం పెరుగుతూనే ఉంది. గౌరవ న్యాయమూర్తులు చేస్తున్న కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఈ పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టం చేస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం వైపు కూడా కొన్ని లోపాలు ఉండవచ్చు. వాటిని గౌరవ న్యాయమూర్తులు …

Read More