ఏపీ ఎస్ ఎఫ్ ఎల్ నుంచి 1500కోట్లు పేమెంట్స్ చేసారు

thesakshi.com   :   హరిప్రసాద్ ఎపి ఫైబర్ గ్రిడ్ లో ఎలా అవినీతి చేశారో వివరించడానికి వచ్చాను-గౌరి శంకర్  టేరా సాఫ్ట్వార్ కు 333 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇప్పించారు.సిగ్నమ్ కు హేడెండ్ ఇవ్వలేదు. పవర్ స్పేసేస్ అనే కంపెనీ సిగ్నమ్ లో ఫౌండర్ …

Read More