“రాజన్న వన వికాసం” అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారులు

“రాజన్న వన వికాసం” అనే పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారులు, వైసీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి  సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆవిష్కరించారు.. “పచ్చని చెట్లు – ప్రగతికి మెట్లు – పర్యావరణ పరిరక్షణకు పునాదిరాళ్ళు” అని ప్రభుత్వ సలహాదారులు, వైసీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి …

Read More