బోటింగ్‌ ఆపరేషన్స్‌ మరియు కంట్రోల్‌ రూమ్స్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం

thesakshi.com   :    బోటింగ్‌ ఆపరేషన్స్‌ మరియు కంట్రోల్‌ రూమ్స్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం.. బోటింగ్‌ ఆపరేషన్స్‌ మరియు కంట్రోల్‌ రూమ్స్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం వైయస్‌.జగన్‌* 9 చోట్ల కంట్రోల్‌ రూమ్స్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ద్వారా ప్రారంభం మంత్రులు …

Read More