శ్రీకృష్ణుడి అవతారం .. బందీలుగా 168 మంది అమ్మాయిలు

ఫోటో చూస్తే.. పెద్ద మనిషిలా కనిపిస్తాడు. చావుకు దగ్గరగా ఉన్నట్లు అనిపించే ఈ ముసలోడి అసలు యవ్వారం తెలిస్తే షాక్ తినటం ఖాయం. ఇక.. వాడి బాధితుల మాటలు వింటే.. నవ్వాలో ఏడ్వాలో అర్థం కాని పరిస్థితి. సంచలనంగా మారిన ఈ …

Read More