ఇక జనాలే బాధ్యతగా వేవహరించాలి..

thesakshi.com    :    కరోనా విషయంలో ప్రభుత్వాలు ఎంత చేయాలో అంతా చేసాయి. ఇంకా చేస్తున్నాయి. లాక్ డౌన్ మంత్రం అనేది అలా వాడుతూ పోయే వ్యవహారం కాదు. అటు ప్రభుత్వాల, ఇటు ప్రజల ఆర్థిక స్థితిగతులు అన్నీ చిన్నాభిన్నం …

Read More