గోవాలో ఆ సీన్స్ నిషేధం పూరి !!

బ్యాంకాక్ .. థాయ్ లాండ్.. అంటే సెలబ్రిటీ బీచ్ లు. అక్కడ ఉన్నంత స్వేచ్ఛ ఇంకెక్కడా కుదరదు. ఇక ఇండియాలో అయితే గోవా బీచ్ లకు ఈ స్వేచ్ఛ ఉంది. సినిమా షూటింగ్ లకు గోవా అనువైన ప్రదేశం. అక్కడి ఆహ్లాదకరమైన …

Read More