కోవిద్ పెరగడానికి కారణం ఎవరు .. మనుషులా? గబ్బిలాలా?

thesakshi.com    :   జింబాబ్వేలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో గబ్బిలాలను రెక్కలున్న డ్రాగన్లనీ, ఎగిరే ఎలుకలనీ, దుష్ట శక్తులనీ అభివర్ణిస్తుంటారు. అక్కడే కాదు. ప్రపంచంలోని చాలా ప్రాంతాలలో గబ్బిలాలపై ప్రజల్లో అనేక అపోహలుంటాయి. కానీ జంతు ప్రేమికుల దృష్టిలో మాత్రం అవి చాలా …

Read More