కోవిడ్ -19 వల్ల రాష్ట్రాలల్లో పడకలు కొరత

కోవిడ్ -19 వల్ల రాష్ట్రాలల్లో పడకలు నిండుతున్నాయి.. దింతో పడకలు కొరత ఏర్పడింది. కోవిడ్ -19 కేసులు ప్రస్తుత రేట్ల వద్ద పెరుగుతూ ఉంటే, 36 రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో 27 మే చివరి నాటికి ఆసుపత్రి పడకలు అయిపోతాయని …

Read More