కరోనా గురించి షాకింగ్ నిజాన్ని చెప్పిన వైరస్ ల వేటగాడు

పీటర్ పయోట్. పేరు విన్నంతనే.. ఎక్కడా విన్నట్లుగా అనిపించదు. నిజమే.. సామాన్యులకు ఆయన సుపరిచితుడు కాదు. కానీ.. భయంకరమైన వైరస్ ల మీద పరిశోధనలు చేసే వారికి.. ఆయనెంత మొనగాడో ఇట్టే తెలియటమే కాదు.. ఆయన చెప్పే విషయాల్ని ఎంతో శ్రద్దగా.. …

Read More