రైలులో పరిచయమం..ప్రేమ.. కామ వాంఛ తీర్చుకొని మొహం చాటేశాడు

thesakshi.com     :    ప్రేమ.. అదో మధురానుభూతి. దాదాపు ప్రతి మనిషి ఏదో ఒక సమయంలో ఎవరితోనో.. ఒకరితో ప్రేమల పడుతారంటుంటారు. ఎవరితో ఎందుకు ఏ సమయంలో ప్రేమలో పడతామనేది చెప్పలేం. ప్రేమకు పేద, ధనిక అనే తారతమ్యాలు ఉండవంటారు. …

Read More