బీరకాయ తినండి మద్యం నికి దూరం కండి..

ప్రస్తుత రోజుల్లో మద్యం ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ మద్యానికి బానిస కావడం వల్ల ఎన్నో కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి. పని ఒత్తిడి వల్ల కొందరు మరో సమస్య వల్ల మరికొందరు బానిసై బంగారం వంటి …

Read More