నేరగాళ్లకి వరంగా మారిన బిట్ కాయిన్స్ దందా ..!

thesakshi.com   :    బిట్ కాయిన్…రూపం లేని డిజిటల్ మనీ. 2008లో దీనిని కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాం ద్వారా సతోషి నకమోటో అనే వ్యక్తి తయారు చేశారని చెబుతారు. ఈ బిట్ కాయిన్ 2009 నుంచి వాడుకలో వచ్చింది. దీనిని ఎవరు ఎక్కడి …

Read More