భాగ్యనగరం లో ఇండ్లకు కరోనా బోర్డులు

*హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా టులెట్ బోర్డ్ లు మాయమై, కరోనా బోర్డు లు కనిపిస్తున్నాయి.* *అనుమతి లేనిదే ఎవరూ లోపలికి రాకూడదు, గేట్లు తీయకూడదు అంటూ ఇంటి బైట బోర్డ్ లు పెట్టుకుంటున్నారు యజమానులు.* డోర్ టు డోర్ …

Read More