డిగ్రీ ఫ్రెండ్ తో అ ఆ.. భర్త కల్లోకారం..

పండంటి కాపురం. పెళ్ళయి మూడునెలలే. ఇద్దరి మధ్యా చిన్న తగాదా చివరకు విడిపోయారు. ఒంటరిగా ఉన్న ఆ యువతి రెస్టారెంట్లో చేరింది. యజమానితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. భార్యను ఎంతో ప్రేమించిన భర్త ఆమెను తిరిగి ఇంటికి తీసుకురావాలనుకున్నాడు. ఆమె ఉన్న …

Read More