బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒత్తిడి తట్టుకోలేక..

thesakshi.com    :   ఇద్దరు ప్రేమించుకుంటున్నారు. అబ్బాయి అంటే ఆ అమ్మాయికి ఇష్టం. అందుకే తన బాయ్ ఫ్రెండ్ చాలా వింత కోరిక కోరగానే ప్రేమతో వెనుకా ముందు ఆలోచించకుండా ఆ అమ్మాయి అందుకు ఒప్పుకుంది. ఇంతకీ ఆ అబ్బాయి ఏం …

Read More