ఓ బికినీ పిక్ కి లైక్ కొట్టిన పోప్ ..!

thesakshi.com    :    పెద్దలు ఊరికే చెప్పలేదు. ఏ విషయాన్ని అయినా కూడా కొంచెం వెనుకా ముందు అలోచించి చేయాలి అని ఎందుకంటే ఆ పని చేసిన తర్వాత వచ్చే పరిణామాలని కూడా ముందే ఉహించాలి. లేకపోతే చాలా నష్టాలని …

Read More