కలిసివుంటే కలదు సుఖం

దంపతులిద్దరి మధ్య రొమాన్స్ ఎంత చక్కగా ఉంటే వారి బంధం అంత గట్టిగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భార్యభర్తలు కలకాలం కలిసి ఉండటానికి దోహపడేది శృంగారమేనట. అయితే తమ భాగస్వామి తమతో సంతృప్తిగా ఉన్నట్టు చాలామంది భర్తలు తప్పుడు అభిప్రాయం కలిగి …

Read More