సిపాయిల తిరుగుబాటు కంటే ముందే బ్రిటిష్ ని వణికించిన ఉద్యమం

thesakshi.com   :    ఎందరో రాజుల పరిపాలన అనంతరం మనదేశం వర్తక వాణిజ్యం పేరుతో మన దేశానికి వచ్చిన బ్రిటిష్ వారి చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ తర్వాత ప్రజల బతుకులు బానిసలుగా మారి.. పరాయి పాలకుల చేతిలో నలిగి పోయాయి. ఆ …

Read More