స్వాతంత్ర్య సమర జ్వాల “వావిలాల”

thesakshi.com    :    నా జీవిత విధానం గాంధేయ మార్గం నా ఆలోచన సోషలిస్ట్ తత్వమన్న వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య ఓ ఆదర్శమూర్తి. స్వాతంత్ర్య పోరాట యోధుడు… శాసనసభ్యులు ….సాహిత్య పిపాసి… నిగర్వి… నిత్యం ఖద్దరు వస్త్రాలు ధరించేవారు. వ్యక్తిగత కుటుంబ …

Read More