ఢిల్లీ నుంచి లండన్ బస్ ట్రిప్

thesakshi.com    :    ఆగస్టు 15 న ఓవర్‌ల్యాండ్ ” డిల్లీమరియు లండన్ మధ్య మొట్టమొదటి హాప్-ఆన్ / హాప్-ఆఫ్ బస్సు సేవ” ను ప్రకటించింది, దీనికి “బస్ టు లండన్” అని పేరు పెట్టారు. ఈ పర్యటనలో ఉన్న …

Read More