ఆ సింగర్ ను అంతలా వేధించారట

కన్నడ వర్తమాన సింగర్ సుష్మిత సోమవారం నాడు తన ఇంటిలో ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. అదనపు కట్నం తీసుకురావాలంటూ కట్టుకున్న భర్త తో సహా అత్త మామలు రోజు వేధిస్తుంటే తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్టు ఆమె ఆత్మహత్యకు ముందు తన …

Read More