జగన్ మీడియా టీంలో సమాచార లీకు వీరులు ఎవరు ?

thesakshi.com   :    ప్రత్యర్థి – ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు దగ్గినా.. తుమ్మినా ముందు ఆయన అనుకూల పచ్చమీడియాకు ఉప్పందుతుంది. వారు చెలరేగిపోతుంటారు. అంతటి మీడియా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో అధికార వైసీపీ అధినేత – సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి …

Read More