చిన్నారుల వేధింపులపై భారత్ లో ఎక్కువగా నెట్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు..

భారతదేశం నుండి పిల్లల లైంగిక వేధింపులపైఆన్‌లైన్ లో ఎక్కువ కేసులు నమోదు అయ్యాయి.. దేశం నుండి అప్‌లోడ్ చేసిన అటువంటి మేటర్స్ 19.87 లక్షల నివేదికలు.. ఆన్‌లైన్‌లో కనుగొనబడిన పిల్లల లైంగిక వేధింపుల (సిఎస్‌ఎఎమ్) నివేదికల ప్రపంచ సంకలనంలో, మొత్తం నివేదికలలో …

Read More