నారాయణ, చైతన్య కళాశాలలుపై తెలంగాణా హైకోర్టు సీరియస్

విద్యను వ్యాపారమయం కావడానికి ప్రధాన కారణం నారాయణ – శ్రీచైతన్య సంస్థలే. ఈ సంస్థలు విద్యారంగంలో ప్రవేశించినప్పటి నుంచి విద్య కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సామాన్యుడికి అందనంత ఎత్తులో విద్య ఉంది. భారీగా ఫీజులు తీసుకుంటూ నాసిరకం చదువులు చెబుతున్నారని – …

Read More