మాజీ ఎస్ఈసీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ పీఏ సాంబమూర్తిని హైదరాబాద్ లో విచారిస్తున్న సిఐడి

thesakshi.com    :      మాజీ ఎస్ఈసీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ పీఏ సాంబమూర్తిని హైదరాబాద్ లో విచారిస్తున్న సిఐడి రమేష్ కుమార్ కు పీఏ గా పనిచేస్తున్న సాంబమూర్తి . హైదరాబాద్ లో నీ సీఐడీ ఆఫీసు లో …

Read More