ఇటలీ – వుహాన్ కనెక్షన్ చరిత్ర

ఇటలీ – వుహాన్ కనెక్షన్… చైనాలోని వుహాన్‌లో ఉద్భవించిన కరోనా వైరస్ ఇటలీ వంటి సుందర నగరం ను నాశనం చేసింది.. ఇతర ఖండంలోని దేశంలో ఎందుకు విస్తృతంగా వ్యాపించింది? సమాధానం ఏమిటంటే ఇటలీకి చైనాతో బలమైన వస్త్ర వస్త్ర పరిశ్రమ …

Read More