సీఎం కార్యాలయంలో అధికారుల మార్పులు

  thesakshi.com    :   సీఎంఓలో మార్పులు చేర్పులు చేసిన సీఎం *సీఎం కార్యాలయంలోని అధికారులకు తాజాగా శాఖల కేటాయింపులు.* *సీఎం కార్యాలయం బాధ్యతలు నుంచి అజేయ్ కల్లాం, పీవీ రమేష్, జే. మురళి తప్పించిన సీఎం జగన్.* *ఆ ముగ్గురి …

Read More