తమిళనాడులో మరో శ్రీరెడ్డి ఎలక్కియా

తెలుగు ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది ఒకటి ఉందని.. అవకాశాల కోసం అమ్మాయిలను పడుకోడానికి పిలుస్తున్నారని అప్పటి వరకు వినడమే కానీ చూసింది లేదు.. ఎవరూ బయటికి వచ్చి చెప్పింది లేదు. కానీ ఈ ట్రెండ్‌కు తెరతీసిన ముద్దుగుమ్మ శ్రీ రెడ్డి. …

Read More