ప్రభుత్వాసుపత్రిలో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఐఏఎస్

ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావాలి ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే సకల సదుపాయాలు కావాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసే అబ్బాయి అమ్మాయి ..అల్లుడు కోడలు కూడా కావాలి. కానీ ప్రభుత్వ స్కూల్స్ కి తమ పిల్లలని పంపరు. అలాగే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి …

Read More