భూమ్మీద నూకలు మిగిలి ఉంటే చచ్చినా చావు దరి చేరదు..!

thesakshi.com   :   చావు మన చేతిలో లేదు. ఒక్కోసారి మనం చావాలని ప్రయత్నించినా..చావు మన దరికి చేరదు. ఒక్కోసారి ఇలా కూడా చావు వస్తుందా అన్న విధంగా కొందరు చనిపోతుంటారు. కొందరు రైలు కిందపడి చావాలని రెండు పట్టాల మధ్య పడుకుంటే..తమ …

Read More