మేము విడిపోలేదు కలర్స్ స్వాతి?

thesakshi.com   :   ఒక హీరోయిన్ కు తన బాయ్ ఫ్రెండ్ తో బ్రేక్ అప్ అయింది.. లేదా భర్తతో విడాకులకు సిద్ధం అవుతోంది. ఇది ఎలా తెలుస్తుందంటే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి హీరోయిన్ స్వయంగా ‘నేను ఇక సింగిల్.. రెడీ …

Read More