కాబోయే ఆర్ టి ఐ కమిషనర్లు గా కట్టా తదితరులు??

మూడు అక్షరాల్లో చెబితే ఆర్టీఐ. విడదీస్తే సమాచార హక్కు చట్టం. దీన్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారో తెలిసిన ముచ్చటే. మరి.. అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరిందా? అన్న ప్రశ్నను సంధిస్తే.. సమాధానం రాలేని పరిస్థితి. కాకుంటే.. దీని పుణ్యమా అని అధికారపక్షం తనకు అత్యంత …

Read More